Nieuws

'Samen transformeren'

Lexnova wil een bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie en participeert in een samenwerkingsverband met partijen die dezelfde uitdaging willen aangaan. In dat kader wordt medio 2019 een Hackaton Energietransitie georganiseerd. Lexnova zal met haar juridische expertise in ieder geval inzetten op het wegnemen van belemmerende energiewetgeving en -regelgeving.

Lexnova Marktonderzoek en Lexnova Overheidsadvies: Twee labels, één bedrijf

Naast het adviseren van overheden is marktonderzoek een belangrijke tak van Lexnova. Vanaf dit jaar zullen deze twee ‘merken’, Lexnova Marktonderzoek en Lexnova Overheidsadvies, nog zichtbaarder in de markt aanwezig zijn, waarmee we onze klanten nog gerichter kunnen bedienen. Ook via bijpassende websites en social media zal deze zichtbaarheid worden vergroot.

Beleidsonderzoek inbesteden gemeenten

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Lexnova Overheidsadvies, in samenwerking met Pro Facto en Bout Advocaten, een onderzoek uitgevoerd naar gemeentelijke inbestedingen.

Uitvoering (beleids)onderzoek inbesteden bij gemeenten

Aan onderzoeksbureau Lexnova is door de directie Mededinging en Consumenten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opdracht verleend om een onderzoek te doen naar inbesteden bij gemeenten.

De betekenis van de Omgevingswet voor waterschappen

Een verkenning door de experts van Lexnova naar de betekenis en gevolgen van de Omgevingswet voor waterschappen.

Dienstverlening vergunningen als teamopdracht

Hèt artikel over dienstverlening van gemeenten bij vergunningen en een doorkijkje naar de komst van de Omgevingswet. Een publicatie van Harold van Dijk en Gert Blekkenhorst, beiden werkzaam bij Lexnova Advies en Onderzoek.

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2