Nieuws

Gemeente Heerde 'early adopter' gedachtegoed werkwijzen Omgevingswet

Marcel Siliakus, tevens werkzaam als procesmanager Omgevingswet voor Lexnova, geeft namens de gemeente Heerde samen met een projectgroep van 'relatief jonge' ambtenaren, leiding aan een omslag naar meer regie van bewoners en bedrijven in de fysieke leefomgeving.

Aan de slag met de Omgevingswet met Noordwijk en Noordwijkerhout

De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben aan Lexnova de opdracht verleend voor het opstellen van een Plan van aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet. Een mooi project om samen aan te werken. 

Geld en expertise voor initiatieven Omgevingswet

Voor gemeenten die aan de slag willen met een initiatief dat werkt aan de doelen van de Omgevingswet, is geld en kennis beschikbaar. Dit is beschikbaar via het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'. Doel is het leren hanteren van de Omgevinswet en het leren werken aan de doelen van de wet.

Contract aanpak Ringweg Zuid is getekend!

Contract aanpak Ringweg Zuid is getekend! Combinatie Herepoort i.o. kan aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden voor Aanpak Ring Zuid. Lexnova en Pro Facto dragen hun steentje bij als adviseurs van de Herepoort. Voor verdere informatie verwijzen wij naar onderstaand persbericht.

Met Lexnova en Pro Facto terug in de collegebanken?

Een College Tour over de komende implementatie van de Omgevingswet.

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd en WMO

Met ingang van 2016 zijn gemeenten verplicht om clientervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren voor jeugdhulp en de WMO. De uitvoering gebeurt aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten die in opdracht van VNG zijn ontwikkeld. Doordat de methode gestandaardiseerd is, is een vergelijking tussen gemeenten onderling mogelijk.

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2