Rekenkameronderzoek naar burgerparticipatie in Staphorst

Lexnova gaat, samen met Pro Facto, rekenkameronderzoek doen naar burgerparticipatie in Staphorst.

De gemeente Staphorst betrekt al enige jaren burgers bij de beleidsvorming en geeft ze de mogelijkheid om zelf met initiatieven te komen. Dit beleid wordt nu tegen het licht gehouden. Onderzocht wordt wanneer burgerparticipatie daadwerkelijk is toegepast, op welke wijze dat is gebeurd en tot welke concrete resultaten dat heeft geleid, in de beleidsvorming of anderszins. De onderzoeksuitkomsten zullen mede gebruikt worden voor een nieuwe nota Burgerkracht.

Lexnova Overheidsadvies is als bureau gespecialiseerd in dit type onderzoek. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Rekenkameronderzoek