Presentatie onderzoek Drents Parlement

In opdracht van de Commissie van Onderzoek van het Drents Parlement hebben wij in de afgelopen drie maanden een verkennend onderzoek uitgevoerd naar draagvlak en participatie in de klimaat- en energietransitie in Drenthe.

De vraag was welke rol en positie het Drents parlement hierbij zou kunnen innemen. Het onderzoek bestaat uit twee delen: 1) een onderzoek naar inzicht in de mogelijkheden, met o.a. best practices en 2) een inwonerspeiling onder de Drentse bevolking. Op 20 november hebben wij de resultaten gepresenteerd tijdens de Statenontmoeting in het provinciehuis te Assen. Aansluitend waren er drie interactieve workshops waarin kennis werd gemaakt met regionale initiatieven.

onderzoek drents parlement2
onderzoek drents parlement1