Rijk

Rijk

Lexnova heeft de afgelopen jaren verschillende opdrachten uitgevoerd voor ministeries. Die bestaan onder andere uit beleidsonderzoeken en -evaluaties en onderzoek naar de werking van regelgeving en vermindering van regeldruk.

Beleidsonderzoek naar inbesteden

In opdracht van het ministerie van EZK heeft Lexnova onderzoek gedaan naar de mate van inbesteden door gemeenten. Inbesteden gaat over het besluit van een overheid om bepaalde activiteiten zelf uit te voeren in plaats van deze uit te besteden aan de markt. Gemeenten nemen bijvoorbeeld zelf schoonmakers en beveiligingsmedewerkers in dienst en schakelen voor dit werk geend private partij in via een aanbesteding. De aanleiding voor dit onderzoek vormde de motie van het Kamerlid Amhaouch c.s., die de regering verzocht te onderzoeken hoe een digitaal register inbesteden kan worden opgezet.

Stimulering biobased economy door vermindering regeldruk

De ontwikkeling van de biobased economy in Noord-Nederland botst soms met bestaande regelgeving. In opdracht van de Kamer van Koophandel Noord Nederland en het ministerie van Economische Zaken heeft Lexnova onderzocht hoe in een experimenteerzone de regeldruk verminderd kan worden. Dit project heet ‘Invulling experimenteerzone stimulering biobased economy door vermindering van belemmerende regeldruk’.

Evaluatie Wet toelating en uitzetting BES (WTU-BES)

Op 10 oktober 2010 is de Wet toelating en uitzetting BES (WTU-BES) in werking getreden. Deze wet regelt het vreemdelingenbeleid voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius, gezamenlijk ook wel Caribisch Nederland genoemd. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC) heeft Pro Facto in samenwerking met Lexnova deze wet geëvalueerd.

De belangrijkste doelstelling van de WTU-BES is een restrictief toelatingsbeleid, oftewel, terughoudende toelating van vreemdelingen. De wet zelf draagt daar maar weinig aan bij. Nederlanders en Amerikanen hebben in beginsel geen verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning nodig. Voor landen als Venezuela, Colombia, Peru en de Dominicaanse Republiek, waar veel immigranten vandaan komen, geldt daarnaast geen visumplicht voor tijdelijk verblijf. Er zijn daarom op grond van de WTU-BES geen grote barrières om toegang te krijgen tot Caribisch Nederland.

Werking van wetgeving in Caribisch Nederland

Met ingang van 10 oktober 2010 is de staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden gewijzigd. Het land Nederlandse Antillen is opgeheven. Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen binnen het Koninkrijk geworden en Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn als openbare lichamen deel uit gaan maken van Nederland. De Nederlands Antilliaanse regelgeving die op de drie laatstgenoemde eilanden gold, was niet zomaar toepasbaar binnen het Nederlandse rechtssysteem en de nieuwe staatsrechtelijke verhoudingen. Daarom heeft een omvangrijke wetgevingsoperatie plaatsgevonden, waarbij de inhoud van de Nederlands Antilliaanse regelgeving zoveel mogelijk is gehandhaafd. In opdracht van de Commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland (onder leiding van oud-minister Spies van BZK) heeft Pro Facto in samenwerking met Lexnova onderzoek gedaan naar de werking van wetgeving in Caribisch Nederland.

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2