Lexnova Overheidsadvies

   We werken voor gemeenten, provincies, het Rijk en waterschappen 
   Van rekenkameronderzoek tot beleidsondersteuning  
   Van Omgevingswet tot energietransitie
   Van advies tot detachering 
   We werken voor gemeenten, provincies, het Rijk en waterschappen  
   Van rekenkameronderzoek tot beleidsondersteuning 
   Van Omgevingswet tot energietransitie
   Van advies tot detachering

Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet krijgen gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte om beleid te bepalen aan de hand van nieuwe instrumenten.

Rekenkameronderzoek bureau Lexnova Groningen

Rekenkameronderzoek

In ons rekenkameronderzoek verenigen we als bureau ruime ervaringskennis van de gemeentelijke praktijk met universitaire onderzoekservaring.

Onderzoek energietransitie Drenthe

Lexnova heeft in opdracht van het Drents parlement onderzoek gedaan naar draagvlak en participatie in de Drentse energietransitie. Op 24 april is het onderzoeksrapport gepubliceerd. 

+ meer

Beleidsonderzoek inbesteden gemeenten

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Lexnova Overheidsadvies, in samenwerking met Pro Facto en Bout Advocaten, een onderzoek uitgevoerd naar gemeentelijke inbestedingen.

Evaluatie inkoopbeleid gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg wil nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid vaststellen. De gemeente hecht veel waarde aan het betrekken van de lokale en regionale economie bij haar opdrachtverlening. Lexnova heeft onderzocht of beleid, uitvoering van beleid en ervaringen van lokale en regionale bedrijven ook in lijn zijn met die doelstelling.

+ meer

Verplichten van financiële participatie bij zonneparken onmogelijk?

In opdracht van de provincie Groningen heeft Lexnova Overheidsadvies samen met Hanna Tolsma van de RUG een juridische analyse uitgevoerd naar de afdwingbaarheid van financiële participatie door overheden bij de ontwikkeling van zonneparken.

Wij zijn Lexnova

Lexnova bestaat uit twee zelfstandig opererende onderdelen: Lexnova Overheidsadvies en Lexnova Marktonderzoek. Onze teams bestaan uit zowel jonge als ervaren medewerkers en staan garant voor een passend advies. We beschikken over ruime werkervaring bij de overheid en universitaire onderzoekservaring. Onze advisering is gedegen en bruikbaar. Door voortdurende afstemming met uw organisatie komen we gezamenlijk tot een werkbaar resultaat. Zo blijven uw organisatie en beleid up to date.

Lexnova team
Geïnteresseerd in onze dienstverlening?
Geïnteresseerd in onze dienstverlening?