Verbetering werkprocessen

Door bijvoorbeeld organisatiewijzigingen, nieuwe klantdoelen of nieuwe regelgeving (Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) veranderen voortdurend de eisen die u stelt aan uw werkprocessen. Lexnova ondersteunt u bij het ontwerpen van een rationeel proces, waarin kwaliteit voorop staat en meer efficiëntie een effect is.

Lean management kan daarin een inspiratiebron zijn. Processtructuren zijn een onmisbaar sturings- en kwaliteitscriterium. Tegelijkertijd berust de organisatiestructuur altijd op kundige en gemotiveerde medewerkers. Er is wisselwerking tussen proces en medewerkers. Procesafspraken zijn kaders die voldoende ruimte geven om een cultuur van wederzijds vertrouwen te creëren. 

Graag helpen we u bij het vormgeven van werkprocessen die passen bij uw organisatie en klantdoelen.

Kijk op de pagina Cases werkverbeteringsprocessen voor enkele voorbeeldprojecten.