Rekenkameronderzoek

In ons onderzoek in opdracht van rekenkamers verenigen we ruime ervaringskennis van de gemeentelijke praktijk met universitaire onderzoekservaring.

Ons rekenkameronderzoek kenmerkt zich door de combinatie van een praktische en een gedegen aanpak, wat resulteert in rapporten die door onze doelgroep als plezierig leesbaar worden ervaren.

Uitgangspunt in ons onderzoek is een goede aansluiting bij de vraag van de rekenkamercommissie en raad. We hebben een scherp oog voor beleidseffecten. Rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid draaien wat ons betreft uiteindelijk om de vraag of de gemeente werkbaar en werkend beleid heeft.

Behalve onafhankelijk zijn we realistisch: we plaatsen de uitkomsten in een herkenbaar perspectief, zodat bestuur en organisatie ermee vooruit kunnen. Bij specialistische of uitgebreide onderzoeken maken we gebruik van ons netwerk van samenwerkingspartners.

Kijk op de pagina Cases Rekenkameronderzoek voor enkele van onze rekenkameronderzoeken.