Omgevingswet

Cases Omgevingswet

Omgevingsplan Woldwijk

Lexnova ontwikkelt samen met de gemeente Groningen voor het gebied Woldwijk in Ten Boer een omgevingsplan. Woldwijk heeft de status van proeftuin in het kader van het programma Aan de Slag met de Omgevingswet. Deze status is uniek voor Noord-Nederland. In dit project vindt een bijzondere samenwerking plaats tussen private en publieke partijen. Het omgevingsplan is een goede oefening voor samenwerking met ketenpartners (o.a. GGD en Veiligheidsregio), samenwerking met interne partners (van ICT tot APV), maar ook voor de omgang met gebiedstypen, omgevingswaarden en bestuurlijke afwegingsruimte.

Het karakter van Woldwijk, namelijk een proeftuin voor activiteiten die duurzaam zijn en een bijdrage leveren aan de samenleving van Ten Boer, vraagt op onderdelen om maatwerkregelgeving en ruimte om te experimenteren. Sommige experimentele initiatieven (bijvoorbeeld het wonen in jurts) passen niet in de gebruikelijke vergunningprocedures . Vandaar dat de gemeenteraad van Ten Boer voor Woldwijk in maart 2017 een specifiek beleids- en toetsingskader heeft vastgesteld.

Impactanalyse en plan van aanpak implementatie Omgevingswet Noordwijk en Noordwijkerhout

Voor de fusiegemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout is een impactanalyse uitgevoerd over de betekenis van de Omgevingswet. Vervolgens is een plan van aanpak gemaakt om tot succesvolle implementatie te komen van de Omgevingswet. 
Het plan van aanpak bestaat onder meer uit een actieprogramma dat aangeeft wat de nieuwe fusiegemeente bereikt wil hebben op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verder gaat het plan van aanpak in op voor ambities, programmastructuur, uitvoering en financiën. Ten slotte heeft het plan van aanpak een communicatieparagraaf die ingaat op communicatie over de invoering van de Omgevingswet en de rol van participatie.

De betekenis van de Omgevingswet voor waterschappen

Lexnova heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van met name de kerninstrumenten van de Omgevingswet voor waterschappen. In een toegankelijk artikel schetsen we de hoofdlijnen van de wet en gaan we in op de waterschapsverordening, de omgevingsvergunning, het projectbesluit en het programma. Ook staan we stil bij watertoets, adviesrecht, ketensamenwerking en regulering van lozingen. Kortom: een lezenswaardig en inhoudelijk artikel voor alle waterschapsmedewerkers.

Artikel - De betekenis van de Omgevingswet voor waterschappen (PDF)
Artikel - De betekenis van de Omgevingswet voor waterschappen - Deel 2 (PDF)

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2