Energietransitie

Participatie bij duurzame energieprojecten

Participatie doet volop haar intrede bij bouw- en energieprojecten. Met de komst van het Klimaatakkoord en de Omgevingswet staat participatie volop in de schijnwerpers.

Steeds vaker kan een ontwikkelaar of bouwer zich niet beperken tot de ontwikkeling zelf, maar moet de omgeving participeren om draagvlak te creëren. Bij de ontwikkeling van wind- en zonparken is het een opgave om de omgeving te laten participeren en zelfs financieel te laten deelnemen. Ook steeds meer lokale energiecoöperaties nemen het initiatief bij de ontwikkeling van hernieuwbare energieprojecten. Dit alles vraagt om deskundigheid om verschillende stakeholders te verbinden om zo een project succesvol te laten zijn. Lexnova helpt u hier graag bij als adviseur, bemiddelaar of procesbegeleider.

Praktijkvoorbeelden
Verplichten van financiële participatie bij zonneparken onmogelijk?

Zonneparken kunnen niet altijd rekenen op draagvlak van de omgeving. De initiatiefnemer verdient geld, terwijl omwonenden geconfronteerd worden met een (ongewenste) aanpassing van hun uitzicht en leefomgeving. Hoe mooi zou het zijn als omwonenden ook financieel kunnen profiteren van het zonnepark? Dit zou zorgen voor een betere verdeling van de lusten en de lasten. In opdracht van de provincie Groningen heeft Lexnova samen met de Rijksuniversiteit Groningen een juridische analyse uitgevoerd naar de afdwingbaarheid van financiële participatie door overheden bij de ontwikkeling van zonneparken. Zowel onder de huidige wetgeving, als onder de Omgevingswet.

Nationaal Programma RES

De opdracht voor de provincie Groningen (zie vorig praktijkvoorbeeld) heeft een vervolg gekregen in een nationale opdracht onder leiding van de ministeries van EZK en BZK in afstemming met het Nationaal Programma RES. Dit heeft geresulteerd in de door Lexnova en de Rijksuniversiteit Groningen opgestelde factsheet ‘bevoegdheden overheden bij proces- en financiële participatie’.

Energietransitie: wat vinden de inwoners van Drenthe?

In het najaar van 2019 is in opdracht van het Drents parlement door onderzoeksbureau Lexnova een onderzoek uitgevoerd naar draagvlak en participatie in de Drentse energietransitie. Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de manier waarop inwoners van Drenthe betrokken willen worden bij de klimaat- en energietransitie en hoe zij daar zelf aan kunnen en willen bijdragen.

Uit het onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de ondervraagde inwoners van Drenthe zich zorgen maakt over klimaatverandering en bereid is actie te ondernemen om energie te besparen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn om klimaatverandering tegen te gaan en om de eigen energierekening te verlagen. Ook wordt door de ondervraagde inwoners veel belang gehecht aan de sociale energietransitie, waarbij de lusten en de lasten eerlijk worden verdeeld tussen de lagere en hogere inkomens.

Participatie en de Omgevingswet

In opdracht van de gemeente Groningen heeft Lexnova voor de ontwikkeling van het gebied Woldwijk gewerkt aan nieuwe vormen van participatie in het kader van de Omgevingswet. Het gebied Woldwijk kreeg de status van ´landelijke proeftuin Omgevingswet´. Hierdoor kon volop geëxperimenteerd worden met nieuwe regelgeving waarbij bewoners en omwonenden van het gebied nauw betrokken werden.

 Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2