Energietransitie

Juridisch advies en beleid energietransitie

Overheden, bedrijven en woning- en energiecorporaties krijgen steeds meer te maken met juridische aspecten die samenhangen met de energietransitie. Lexnova kan u voorzien van goed juridisch- en beleidsadvies op het terrein van de energietransitie en het energierecht.

Ons advies richt zich onder meer op:

  • De aanleg van wind- en zonneparken
  • Elektriciteitswet, Gaswet en Warmtewet
  • Klimaatwet en Klimaatakkoord
  • Regionale Energiestrategieën (RES)
  • Participatie in duurzame energieprojecten
  • Omgevingswet en energie
Praktijkvoorbeelden
Juridische knelpunten energietransitie

Voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft Lexnova, met ondersteuning van Pro Facto, een juridische knelpunteninventarisatie gemaakt van energieprojecten. RVO subsidieert projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. De onderzochte projecten stimuleren lokaal gebruik van hernieuwbare energie en onderling delen ervan. De vernieuwende technische en organisatorische ontwerpen voor decentraal energiegebruik dragen mede bij aan vermindering van overbelasting (congestie) van het hoogspanningselektriciteitsnet. Lexnova bracht de juridische context en mogelijke obstakels in kaart voor de diverse oplossingen die deze projecten beogen. De voornaamste belemmeringen vloeien voort uit de structuur van de Elektriciteitswet 1998, die een duidelijke scheiding hanteert van rollen, en de beperkte mogelijkheden tot marktdeelname van kleinverbruikers. Het is deels nog een open vraag in hoeverre het concept van de Energiewet de huidige rolverdeling voldoende zal flexibiliseren. De inventarisatie zal worden omgezet in een actieplan, waarin de knelpunten nader worden belicht en ‘geadresseerd’ aan verantwoordelijke partijen.

Verplichten van financiële participatie bij zonneparken onmogelijk?

Zonneparken kunnen niet altijd rekenen op draagvlak van de omgeving. De initiatiefnemer verdient geld, terwijl omwonenden geconfronteerd worden met een (ongewenste) aanpassing van hun uitzicht en leefomgeving. Hoe mooi zou het zijn als omwonenden ook financieel kunnen profiteren van het zonnepark? Dit zou zorgen voor een betere verdeling van de lusten en de lasten. In opdracht van de provincie Groningen heeft Lexnova samen met de Rijksuniversiteit Groningen een juridische analyse uitgevoerd naar de afdwingbaarheid van financiële participatie door overheden bij de ontwikkeling van zonneparken. Zowel onder de huidige wetgeving, als onder de Omgevingswet.

Nationaal Programma RES

De opdracht voor de provincie Groningen (zie vorig praktijkvoorbeeld) heeft een vervolg gekregen in een nationale opdracht onder leiding van de ministeries van EZK en BZK in afstemming met het Nationaal Programma RES. Dit heeft geresulteerd in de door Lexnova en de Rijksuniversiteit Groningen opgestelde factsheet ‘bevoegdheden overheden bij proces- en financiële participatie’ (hierop kun je doorklikken).

Verkenning regelgeving zonne-energie

Aan de hand van vijf cases heeft Lexnova knelpunten in regelgeving onderzocht bij de toepassing van zonne-energie op bedrijfspanden. Onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen zijn: Energiebelasting, salderingsmethode, leveringsvergunning, netwerkvergunning en planologisch gebruik en postcoderoosregeling.

Inventarisatie knelpunten ontwikkeling Smart Grits

In opdracht van de gemeente Groningen heeft Lexnova een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke juridische knelpunten bij de implementatie van een grootschalige demonstratieproject van een slim energiesysteem in de provincie Groningen. Het onderzoek richtte zich op het signaleren van knelpunten in wetgeving bij het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod. Dit vraagt om een deels nieuwe IT-infrastructuur en (gepersonaliseerde) energie gerelateerde diensten zoals opslag, conversie en CO2 mitigatie.

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2