Detachering met een plus

Lexnova Overheidsadvies kent overheidsorganisaties van binnenuit. We ondersteunen overheid en semioverheid dagelijks in onze advisering en ons onderzoek.

Veel van onze medewerkers hebben bij de overheid gewerkt. Door hun specialistische kennis zijn ze in staat om een constructieve bijdrage aan uw organisatie te leveren in functies op diverse niveaus. Vakmensen met meerwaarde, omdat ze oog hebben voor kwaliteit. U kunt denken aan de volgende vormen van ondersteuning:

  • interim-management
  • projectmanagement en projectondersteuning
  • beleidsadvisering
  • juridisch advies

Domeinen en onderwerpen waar we sterk in zijn:

  • Implementatie Omgevingswet
  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving
  • Optimalisatie van werkprocessen
  • Juridische advisering