Lexnova Overheidsadvies

   We werken voor gemeenten, provincies, het Rijk en waterschappen 
   Van rekenkameronderzoek tot beleidsondersteuning  
   Van Omgevingswet tot energietransitie
   Van advies tot detachering 
   We werken voor gemeenten, provincies, het Rijk en waterschappen  
   Van rekenkameronderzoek tot beleidsondersteuning 
   Van Omgevingswet tot energietransitie
   Van advies tot detachering

Juridisch advies en beleid energietransitie

Overheden, bedrijven en woning- en energiecorporaties krijgen steeds meer te maken met juridische aspecten die samenhangen met de energietransitie. Lexnova kan u voorzien van goed juridisch- en beleidsadvies op het terrein van de energietransitie en het energierecht.

+ meer

Participatie bij duurzame energieprojecten

Participatie doet volop haar intrede bij bouw- en energieprojecten. Met de komst van het Klimaatakkoord en de Omgevingswet staat participatie volop in de schijnwerpers. Lexnova helpt u hier graag bij als adviseur, bemiddelaar of procesbegeleider.

+ meer

Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet krijgen gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte om beleid te bepalen aan de hand van nieuwe instrumenten.

Rekenkameronderzoek bureau Lexnova Groningen

Rekenkameronderzoek

In ons rekenkameronderzoek verenigen we als bureau ruime ervaringskennis van de gemeentelijke praktijk met universitaire onderzoekservaring.

Verbetering werkprocessen

Door bijvoorbeeld organisatiewijzigingen, nieuwe klantdoelen of nieuwe regelgeving (Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) veranderen voortdurend de eisen die u stelt aan uw werkprocessen. Lexnova ondersteunt u bij het ontwerpen van een rationeel proces, waarin kwaliteit voorop staat en meer efficiëntie een effect is.

Verplichten van financiële participatie bij zonneparken onmogelijk?

In opdracht van de provincie Groningen heeft Lexnova Overheidsadvies samen met Hanna Tolsma van de RUG een juridische analyse uitgevoerd naar de afdwingbaarheid van financiële participatie door overheden bij de ontwikkeling van zonneparken.

Wij zijn Lexnova

Lexnova bestaat uit twee zelfstandig opererende onderdelen: Lexnova Overheidsadvies en Lexnova Marktonderzoek. Onze teams bestaan uit zowel jonge als ervaren medewerkers en staan garant voor een passend advies. We beschikken over ruime werkervaring bij de overheid en universitaire onderzoekservaring. Onze advisering is gedegen en bruikbaar. Door voortdurende afstemming met uw organisatie komen we gezamenlijk tot een werkbaar resultaat. Zo blijven uw organisatie en beleid up to date.

Lexnova team
Geïnteresseerd in onze dienstverlening?
Geïnteresseerd in onze dienstverlening?